Categoría: Escola

Vine a conèixer l’escola de Música de l’Artística de Carlet

L’Escola de música L’Artística de Carlet és un centre d’ensenyança musical i de difusió cultural que posa a l’abast de tots, les ferramentes necessàries per al millor aprenentatge de la música. L’escola de música de L’Artística impartix ensenyances musicals des de l’ edat de 3 anys fins a l’ensenyança d’adults.

En l’aspecte acadèmic l’Escola està integrada en la Xarxa de Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, com a centre reconegut de formació no reglada, oferint per tant estudis sense validesa acadèmica.

Els objectius de l’escola de música són:

  • Fomentar des de la infància el coneixement i apreciació de la música iniciant els xiquets des d’edats primerenques en el seu aprenentatge.
  • Oferir una ensenyança instrumental orientada tant a la practica individual com a la pràctica de conjunt que servisca per abastir les distintes agrupacions musicals de la Societat.
  • Proporcionar una ensenyança musical complementària a la pràctica instrumental. Fomentar en els alumnes l’interès per la participació en agrupacions instrumentals i vocals.
  • Fomentar la cultura musical i oferir-la al poble de Carlet.
  • Desenvolupar una oferta àmplia i div